Záchytný systém pro údržbu horolezeckým způsobem

Krom údržby samotných střech, je velmi často nutné udržovat i fasády budov. Snadno se nabízí údržba fasád horolezeckým způsobem – je to možné, časté, ale rozhodně ne tak jednoduché. Pro údržbové práce v závěsu je v prvé řadě mít pevný úchyt nad místem předpokládaných prací. Pro ten topřípad se snadno nabízí střecha. Pro korektní jistící funkci je mimo jiné nutno zajistit dvě primární věci – úchyt vhodný pro provléknutí lana určený k dlouhodobé statické zátěži a nějakou formu ochrany lana s visící osobou před oděrem/utržením vlivem pohybu přes hranu střechy.


Jako první se nabízí užití záchytného systému, který již je na střeše namontován, protože to ukládá zákon. To však obecně NELZE! Většina výrobců lanových úchytů ve svých návodech striktně vylučuje jakoukoliv možnost zavěšování osob nebo předmětů na jednotlivé kotvící body. Většina lanových úchytů určených výhradně jako ochrana osob proti pádu z výšek je dimenzována tak, aby pád tlumila i vlastní deformací – tedy by se deformovaly i při statickém zatížení menší silou, což by mohlo vést k selhání ať už při závěsu nebo v jiném případě při nutnosti zachytit pád.


V případě nutnosti práce v závěsu je tedy budovu nutné opatřit speciálním jištěním k tomu určeným. Mimo tyto produkty ale na trhu existují i výrobky, které lze použít jako prostředek ochrany proti pádu i jako jistící bod pro zavěšení osoby. Tyto výrobky jsou specifické a vyžadují i konstrukční připravenost budovy – je nutné zvolit speciální typy prvků masivní konstrukce.


V závislosti na typu konstrukce existujíkotvicí body s těmito typy ukotvení:

  • Kotvicí bod se základnou – základna velikosti 150 × 150 mm se připevňuje pomocí 4 šroubů do betonu nebo ocelového nosníku
  • Kotvicí bod s kontramatkou – tyč kotvícího bodu má závit, slouží pouze pro upevnění do ocelové konstrukce tloušťky alespoň 5 mm
  • Svorný kotvící bod – pro nosné konstrukce ze dřeva, oceli i betonu, tvaru kvádru, který lze ze stran sevřít pomocí speciální montážní sady
  • Kotvící bod s chemickoukotvou – do předvrtaného otvoru v betonu


Kvůli odlišným nárokům oproti běžnému záchytnému systému (masivní konstrukce, komplexní požadavky na rozmístění, …) je v případě plánování použití záchytného systému i pro práce v závěsu na laně nutné informovat projektanta informovat předem! Následná úprava by nemusela být možná, nebo by přinejmenším byla velice nákladná.


Kontaktujte nás
pro více informací ohledně využití záchytného systému pro práci v závěsu na laně, nechte si vypracovat celkový projekční návrh nebo objednejte jednotlivé prvky sami.