Zabezpečení šikmých střech proti pádu osob

Zákon stanovuje povinnost zajistit zabezpečení osob proti pádu z výšky při všech pracích na stavebních objektech v průběhu celé jejich životnosti. Tato povinnost platí i pro stavby s šikmou střechou, kde se však stává ještě větším technologickým oříškem.

V prvé řadě se nabízí otázka, zda lze šikmou střechu zajistit běžnými kotvícími oky – na trhu je jich přece jen celá řada. Obecně je to možné, není to však doporučené. Pro většinu krytin šikmých střech je vhodnější použít dedikovaná zařízení. V prvé řadě je velmi obtížné a nákladné na šikmou střechu běžné kotvicí body osadit (snadno je lze osadit pouze u výlezu na střechu, hřebenů střech nebo tam, kde je možné jej ukotvit do svislé stěnové konstrukce). V řadě druhé je třeba mít na paměti, že u šikmých střech nejsou pracovníci vystaveni jen riziku pádu z výšky na okrajích střech, ale také sklouznutí z šikmé plochy střechy, a to vždy při jejím sklonu větším než 25°.

Jaká zařízení tedy je vhodné na zabezpečení ploché střechy použít? To nelze stanovit s obecnou platností. Druh použitého zařízení se odvíjí zejména od typu krytiny, nosné/podkladní konstrukce, směru předpokládaného zatěžování a počtu osob, které budou zatěžovat jeden kotvící bod. Jedná se především o háky, nerezová oka a speciální kotvicí body případně použité k vedení nerezového lana

Podle druhu krytiny se nejčastěji používajínásledující produkty:

  • Skládaná krytina – speciálně tvarované střešní háky kotvené vrut do dřevěného nosníku, které se často používají i pro zavěšení žebříků
  • Tašková krytina – v případě nutnosti umístění nerezového lana se využívají kotvící oka s tyčovou podpěrou kotvená z boku do krokví
  • Skládané krytiny z plochých šablon – rovná forma střešních háků s možností zavěšení žebříků
  • Plechové krytiny – lanové úchyty kotvené ke stojatým drážkám s nutností zohlednit druh plechu pro vyloučení rizika koroze
  • Falcované plechové krytiny – lanové úchyty v provedení s oky, háky i se speciálními úchytkami pro nerezová lana


Problém zajištění šikmé střechy je velmi komplexní, neváhejte se proto zeptat našich zkušených odborníků. Nabízíme širokou škálu zabezpečovacích systémů pro šikmé střechy, které splňují všechny zákonné požadavky a zajišťují maximální bezpečnost při práci. Kontaktujte nás pro více informací, nechte si vypracovat celkový projekční návrh nebo objednejte jednotlivé prvky sami.