Nedcon Bohemia

Dne 4. června 2024 se TOPSAFE zúčastnil akce Safety Days, pořádané u našeho dlouholetého zákazníka Nedcon Bohemia v Pardubicích. Byl ijsme pozváni, abychom představili naše systémy a technologie zaměřené na ochranu proti pádu z výšky.

 

Naše prezentace zahrnula ukázku kotvicích bodů a osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), které jsme dodali pro všechny střechy a provozní plochy Nedcon Bohemia. Zaměstnancům jsme ukázali praktické příklady správného použití našich systémů ochrany, aby si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak tyto technologie fungují a jak mohou efektivně zvýšit jejich bezpečnost při práci ve výškách.

 

Akce byla určena pro zaměstnance Nedcon Bohemia a měla mimo jiné zajistit zvýšení povědomí o bezpečnosti práce. Naše účast na těchto Safety Days je příležitostí nejen k prezentaci našich produktů, ale i k diskusi o nejnovějších trendech a postupech v oblasti bezpečnosti práce.

 

V TOPSAFE jsme hrdi na to, že můžeme být součástí těchto důležitých iniciativ a přispívat k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí našich klientů.