Individuální vs. skupinová ochrana proti pádu osob

Zákonně povinné zabezpečení střech a jiných přístupných ploch s rizikem pádu osob z výšky lze realizovat dvěma různými způsoby. Lze zabezpečit individuální osoby vybavené osobními ochrannými prostředky, ale i osoby bez speciálního vybavení užitím nějakého prvku z kategorie skupinové ochrany. Při větších stavebních projektech se obvykle používá kombinace obou způsobů.

Stavby musí být vybaveny prostředky pro ochranu osob proti pádu tak, aby byly zajištěny všechny hrany pádu, které budova má (okraje střech, teras i obruba světlíku). Toto zajištění lze provést řadou způsobů a neexistuje jediný univerzální. Užité prostředky a jejich rozmístění se odvíjí nejen od potřeb a omezení očekávaných prací, ale například i od materiálu a konstrukce podkladu.

Skupinová ochrana osob

Skupinová ochrana osob neslouží nutně pouzek ochraně osob proti pádu. Navíc může splňovat i funkci ochrany proti pádu objektů na osoby. Řadí se sem například pevná zábradlí, bezpečnostní sítě (vertikálníi, horizontální) i mobilní zábradlí. Funkce zábradlí je jasná – nedovolit osobám se vůbec k hraně pádupřiblížit, zatímco bezpečnostní sítě slouží k zachycení již padajících objektů nebo osob, ty jsou mimo jiné často užívané i při výstavbě.

Individuální ochrana osob

Individuální ochrana proti pádu osob z výšky vyžaduje, aby každá osoba pohybující se na místě s rizikem pádu byla vybavena osobními ochrannými prostředky. Pomocí nich se pracovník připojuje ke kotvicímu bodu nebo poddajnému lanovému vedení. Taková oka a zařízení jsou navržena a umístěna na střeše tak, aby ve většině případů vůbec neumožnila pád přes okraj. Kotvicí bod nebo zařízení pak funguje v případě pádu osoby jako záchytný systém, který padajícího pracovníka zachytí včas, to znamená dříve, než by narazil na jakoukoliv níže položenou konstrukci. Ve většině případů jsou kotvicí body navrženy tak, aby v pád tlumily vlastní deformací. Na prostředky individuální ochrany klade velmi přísné požadavky zejména norma ČSN EN 795. Lanové úchyty se většinou vyrábějí z nerezové oceli kvůli vyloučení možnosti koroze a znehodnocení prvků během jeho předpokládané doby životnosti.

Osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky (OOP) se mimo jiné skládají z celotělového postroje se spojovacím lanem opatřeným tlumičem pádu. Tímto lanem se osoby připojují ke kotvicím bodům nebo lanovému vedení. OOP zajistí, že dojde v případě pádu k včasnému zachycení – tedy dříve, než dojde k nárazu na jakoukoliv níže položenou konstrukci. To nicméně nezajišťuje plnou bezpečnost pracovníka a je nutné užití dalších bezpečnostních prvků jako například ochranné helmy. Užití OOP se taktéž řídí normou ČSN EN 795 a řadou dalších přísných norem.

Předpokladem pro spolehlivou funkci jsou také pravidelně prováděné revize kotvicích bodů a zařízení. Podstatná jsou však nejen samotná zařízení, ale také jejich spolu působení s podkladem. Je proto nutné také vždy prokázat, že jakýkoliv kotvicí bod je na střeše osazen správně a jeho odolnost proti uvolnění z nosného podkladu je pro daný účel vyhovující.

Nabízíme širokou škálu zabezpečovacích systémů ochrany proti pádu, které splňují všechny zákonné požadavky a zajišťují maximální bezpečnost při práci na střechách.
Kontaktujte nás pro více informací, nechte si vypracovat celkový projekční návrh nebo objednejte jednotlivé prvky sami.